גרשון שופמן, שערק מצבא הצאר, הגיע לווינה בשנת ‭,1913‬ שהה בה עד 1938 ונעשה למספר העברי "הווינאי" הבולט