הפילוסוף והמתמטיקאי לודוויג ויטגנשטיין היה בין האישים היהודיים הנודעים שהצליחו לברוח מאוסטריה בעוד מועד