בזכות הגר"א (הגאון הרב אליהו) קנתה וילנה ‭")‬ירושלים דליטא‭("‬ שם של מוקד לפעילות דתית ולמדנית אינטנסיבית, אבל כבר בראשית המאה ה‭19-‬ הופיעו ניצנים ראשונים של תמורה תרבותית והפנמת תפיסות היסוד של הנאורות