וילנה כמרכז לתרבות יהודית מודרנית

וילנה כמרכז לתרבות יהודית מודרנית מרדכי זלקין הקהילה היהודית בווילנה , ששורשיה במחצית השנייה של המאה ה , 15– היתה אחת הקהילות הגדולות והמרכזיות במזרח אירופה . בהיבט התרבותי ניתן לתארה כקהילה דתית טיפוסית , בעלת תפיסת עולם שמרנית , שלא נודעה לה חשיבות מיוחדת בהקשר הדתי או ההלכתי . דימויה של קהילת וילנה כמוקד לפעילות דתית ולמדנית אינטנסיבית קשור בתהליכים שהחלו באמצע המאה ה18– ובמוקדם עמדה נוכחותו של הגאון הרב אליהו מווילנא ( הידוע בכינויו הגר"א ) בעיר . הגר"א נתפס כלמדן הבולט ביותר בזמנו , וזאת בשל מתודת הלימוד הייחודית לו ותחומי הלימוד הרחבים והמגוונים שבהם עסק , וגם בשל השימוש שעשה בתחומי ידע כלליים ( מתמטיקה , אסטרונומיה ועוד ) ככלי להבנה טובה יותר של הטקסט התלמודי . יחד עם זאת היה הגר"א אחת הדמויות הבולטות במאבק שהתפתח בתקופה הזאת במרחב היהדות הליטאית נגד הזרם החסידי . במאבקו הזה שיתף פעולה עם הממסד הקהילתי המקומי . בשל כך , וגם בשל פעילותו של דפוס "רום , " שבו הודפסה המהדורה הנפוצה ביותר של התלמוד הבבלי , בווילנה , נתקבע בתודעה העממית ובזיכרון הקולקטיבי דימויה של וילנה כ"ירושלים  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר