ואלטר רתנאו, מדינאי וסופר, שלמד עברית ופרסם טקסטים תלמודיים. מונה בממשלת ויימאר לשר החוץ ונרצח ב‭1922-‬ זמן קצר אחרי מינויו