יעקב ואסרמן. מן הסופרים היהודים שבלטו בחיי התרבות של גרמניה. חדוות הניתוץ של ודאויות העבר וההתרחקות מן המסורת הגרמנית הלאומית והקרתנית