גרשום שלום – אחד משורה ארוכה של אישים יהודים שנולדו, למדו, פעלו או יצרו בברלין בשלבים מכריעים של חייהם