בשנות ה‭20-‬ נעשו צעדים ראשונים להוראת השפה העברית בבגדאד. תמונה קבוצתית של חברי "האגודה העברית הספרותית" בשנת 1922