משפחה יהודית בבגדאד בראשית שנות ה‭.30-‬ הלבוש המסורתי מפנה מקום ללבוש אירופי – חליפות מעונבות לגברים, שמלות בסגנון אירופי לנשים.