באודסה התלקטה עילית אינטלקטואלית יהודית שלא היה אפשר למצוא כמותה ברחבי הקיסרות הרומאנובית. תמונה קבוצתית של סופרים יהודים באודסה, שבה נראים בין השאר ביאליק, מנדלי, אחד העם, רבניצקי וליליינבלום