יהודי אודסה

יהודי אודסה סטיבן זיפרשטיין שלא כערים אחרות במזרח אירופה או רוסיה שהיתה להן ( לפחות מנקודת מבט יהודית ) שלשלת יוחסין מכובדת יותר , אודסה היא עיר חדשה , ראשיתה ברורה וגלויה לעין , ועל ליקוייה מחצצרים תושביה עצמם בחצוצרות ומתפארים בהם כאילו היו בעצם מורשת יקרה . העיר קמה בעיצומו של העידן המודרני , בעקבות השתלטותה של רוסיה על חופו הצפוני של הים השחור , במאמציה להקל את ייצוא הדגנים מאוקראינה . בראשיתה היא לא היתה אלא תחנת סחר ואת הישגיה התרבותיים רכשה , לפחות בהתחלה , כדי לסוכך על מעמדה המסחרי החשוף וחסר הביטחון , וסימני היכר אלה , על פעולת הגומלין שבין התועלתנות הממוסחרת לבין עושר הדמיון והרתיעה מן השמרנות הנלווית אליהם , נותרו בה תמיד . היא נבנתה באתר שבו היתה עיר מבצר תורכית שבשנת , 1789 זמן כיבושה בידי רוסיה , ישבו בה רק כמה תריסרי יהודים . אודסה נוסדה בשנת 1794 ועודדה איטלקים , יוונים , יהודים ואחרים , שנודעו בחושם המסחרי המפותח , להשתקע בה . אדמיניסטרטורים נאורים , ובהם ילידי חוץ כדוכס ארמאן אמנואל רישליה , שהשפעתו בלטה במיוחד , הקימו לשלטון המוניציפלי תשתית סובלנית שהיתה פתוחה , על ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר