מרכזים של תרבות יהודית

מרכזים של תרבות יהודית שרוב תושביה חדשים , כשליש מן היהודים היו עניים עד כדי כך שנזקקו למענקי תמיכה כדי לעמוד בהוצאות לחג הפסח ; ובכל זאת האמרה "וי גאט אין אדעס" ( כמו אלוהים באודסה ) העידה על הסיכוי שהיה להם ליהנות בעיר , שגם אלוהים מתקנא במנעמי החיים בה . הפוגרומים שהתרחשו בעיר ( בשנים 1869 , 1821 ו ( 1871– נגרמו מחמת המתיחות ששררה בין היוונים ליהודים , שהתחרו ביניהם נמרצות על סחר התבואה . הפוגרום של שנת 1871 נמשך שלושה ימים , חלק ניכר מרכוש היהודים נהרס בו , אבל שלטונות העיר , ורבים מקרב האינטליגנציה המקומית , גילו במקרה הטוב יחס של אי–אכפתיות כלפי מעשי הזוועה שנעשו בו . בעקבותיו איבדו מוסדות יהודיים קצת מן הרצון שהיה בהם לפעול מאודסה וכמה מכתבי העת היהודיים שהופיעו באודסה ברוסית החלו לחפש לעצמם מקום לקנן בו בסנט פטרבורג . הפוגרומים הנרחבים של 1882-1881 שהותירו שריטות שטחיות בלבד באודסה , לעומת משקע עמוק בערים סמוכות , השפיעו בה בכל אופן השפעה אידיאולוגית ניכרת והביאו אפילו הוגי דעות ליברלים לשעבר כליאון פינסקר לפנות אל הלאומיות היהודית . מכל מקום , במרוצת המאה ה19– נעשתה אודסה , שה...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר