פוסט–מודרניזם והתרבות היהודית

יאיר גרבוז , תמיד פולני , תל–אביב . 1989 מתילדה כהן סרנו , ג'וחה מה הוא אומר ? – סיפורי עם יהודייםספרדיים , ירושלים . 1991 Nathan Ausubel , A Treasury of Jewish Humor , Garden . City , N . Y . 1951 מחקרים : אבנר זיו ( עורך , ( הומור יהודי , תל–אביב . 1986 ענת זיידמן , הומור , תל–אביב . 1994 עלי יסיף , סיפור העם העברי : תולדותיו , סוגיו ומשמעותו , ירושלים . 1994 אריאלה קרסני , הבדחן , רמת–גן . 1998 אהובה בלקין , הפורים שפיל : עיונים בתאטרון היהודי העממי , ירושלים . 2002 and Jewish Identity , Philadelphia 1984 . idem ., The Jokes of Sigmund Freud : A Study in Humor of the Chizbat of the Palmah , Albany 1981 . Elliott Oring , Israeli Humor : The Content and Structure ish Humor , Bloomington and Indianapolis 1987 . Sarah Blacher Cohen ( ed . ) , Jewish Wry : Essays on Jew- Cycles and Stereotypes , Berkeley 1987 . Alan Dundes , Cracking Jokes : Studies of Sick Humor פוסט–מודרניזם והתרבות היהודית ליאת פרידמן  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר