ז'אק דרידה – יהודי חילוני, פילוסוף ומבקר תרבות ממוצא אלג'ירי – בכתביו נידונה המורכבות של קשרי הפוסט-מודרני עם המודרנה