הצ'יזבאט מעמת את הצבר הילידי עם היהודי הגלותי, את העברית המסורתית עם העברית החדשה הסלנגית. בתמונה: דן בן אמוץ וחיים חפר, ממחברי "ילקוט הכזבים‭."‬