הומור יהודי

הומור יהודי עלי יסיף ההומור הוא אחד הגילויים האנושיים האוניברסליים ביותר , ובצדק הוגדר המושג "האדם הצוחק" אחת התכונות המאפיינות את הטבע האנושי . אופיו האוניברסלי של ההומור הוא המקשה כל כך על הגדרות לוקאליות , לאומיות או דתיות שלו . העובדה שרוב הבדיחות או הגילויים ההומוריסטיים ניתנים למעבר מתרבות לתרבות בשינויים מזעריים מקשה אף היא עד מאוד להגדיר את ההומור הגדרה אתנית תקפה . ככל גילוי תרבותי אחר , כגון הגות , ספרות , אמנות , מוזיקה או תרבות פופולרית , אף ההומור הוא תלוי מציאות : אף הוא מושפע מן הקונטקסט ההיסטורי , התרבותי , הדתי והחברתי שבתוכו הוא נוצר או מסופר . אך הגורמים האלה אינם בהכרח גורמים "ראשוניים" ביצירת ההומור , אלא הם משפיעים , בדרך הטבע , על פרטי הריאליה המופיעים בו , על המנהגים , המקצועות או השמות ; המנגנון ההומוריסטי עצמו הוא בדרך כלל יציב וקבוע , על אף השינויים הקונטקסטואליים המתרחשים ב"מעטפת" הבדיחה . בגלל ההיסטוריה הארוכה מאוד של ההומור היהודי והתהפוכות הרבות שעברו עליו במהלכה , קשה ואף אי אפשר להגדיר באמצעות הגדרה אחידה אחת מהו הומור יהודי . הומור קיים במקרא , ועוד יו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר