קדיה מולודובסקי – לעתים צבעים קודרים ולעתים נימה קלילה ומשועשעת לכאורה, המסתירה אירוניה מרה