ספרות ילדים ביידיש

תשתית למוסדות היסוד בתרבות העברית ובספרות הילדים העברית גם עשרות שנים אחריהם . היזמים בארץ–ישראל עסקו בתכנון תרבות בשני מסלולים מקבילים : במסלול אחד הם המציאו פעילויות חדשות בתרבות . במסלול האחר הם תיארו את הפעילויות האלה בטקסטים העבריים , והפיצו את הטקסטים ( גם הם בגדר פעילות מודרנית : ספרות ילדים , עיתונות לילדים ולמבוגרים ) הן בארץ והן בגולה . הכתיבה על הפעילויות האלה נתנה להן הד ויצרה מהן "מיתוס" ליישוב העברי החדש בארץ–ישראל . הפעילויות החדשות , שעוצבו והופצו הן בתרבות והן בספרות לילדים , כללו עיצוב של חגים עבריים חדשים במקום החגים היהודיים , פעילות חברתית של שירת שירים עבריים בציבור , פעילות חברתית חדשה של טיולים בארץ , והיסטוריה חדשה של עם ישראל וארץ–ישראל , שעיצבה את הזהות הלאומית ואת המטרות הלאומיות של החברה העברית החדשה בא"י " ) להיות עם חופשי בארצנו . ( " הפעילויות החדשות , הן בתרבות והן בספרות , החליפו את הפעילויות היהודיות שתיארו בספרות את העיירה היהודית בגולה ואת הדת כמוקד החיים והתרבות היהודיים . במקום בית הכנסת , החדר , חיי העיירה ובית המשפחה – הטבע הארצישראלי , חוצות המ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר