שער הספר "רובינזון קרוזו" בתרגומו של יהודה גרזובסקי – יזמי התרבות בהיסטוריה של הכתיבה לילדים השתלבו במגמות הכלליות של תקופתם וברטוריקה המקובלת של כל היוזמות בתחום שינוי התרבות שרווחו באירופה