גרייס פיילי – מן הסופרים היהודים שעסקו בסוגיית הדמיון בין השחורים ליהודים כקורבנות של גזענות