פיליפ רות – מרגע שיהודי אמריקה פיתחו מודעות לטראומת השואה שהם עצמם לא חוו על בשרם, נעשתה זו לנוכחות קבועה ורודפת בחייהם