אחד מאתריה של גלות המשוררים היהודים מגרמניה היה ארץישראל. רק מעט מהסופרים הבולטים באו אליה, ובהם אלזה לאסקר-שילר – כאן בדיוקן עצמי