ואלטר בנימין – יצירתו כסופר גולה ששם קץ לחייו במעבר גבול בספרד בעת מנוסה מפני הגסטאפו היתה מכבר לאלגוריה תרבותית, סמל לחורבן עולם התרבות היהודי-גרמני