להקת "כ וורת" – ביט יו אישי, חדשנות צלילית, ביקורת וית חברתית ועדכנות סגנונית מתמדת, הכלאה מוצלחת ב ןי פופ/רוק לב ןי ישראל וית