תרבות פופולרית

תרבות פופולרית מוטי רגב המונח תרבות פופולרית מתייחס למכלול של מוצרים תרבותיים וצורות אמנותיות הנקשרים לתרבות כתעשייה , לעתיר 9 ת בטכנולוגיה ולתפוצה רבת עותקים ( כולל שידור . ( במוקד התרבות הפופולרית מצויות צורותיה האמנותיות : הקולנוע , הטלוויזיה , הצילום המסחרי , המוזיקה הפופולרית וכן סוגות מסוימות של ספרות . תחומים שונים של צרכנות – אופנה , מזון , עיצוב ועוד – משיקים ואף חופפים לתכנים של האמנויות הללו , וזאת בעיקר באמצעות הפרסום , אשר מושתת על צילום מסחרי , קולנוע ומוזיקה פופולרית . הצורות והתכנים של התרבות הפופולרית התפתחו והתגבשו במרוצת המאה ה , 20– מתוך שהם נתפסים כנחותים ביוקרתם התרבותית לעומת האמנויות העיליות המסורתיות וכפחותים באותנטיות ובמקוריות שלהם ביחס לתרבות העממית . הנחיתות והפחיתות של התרבות הפופולרית נבעו מעצם הדבר שהיא מ 9 נעת לרוב בכוח היגיון מסחרי מובהק וגלוי , שדפוסי הייצור שלה עתירים בטכנולוגיה מתוחכמת , ושאת התבניות הסגנוניות שלה מאפיינים לקטנ 9 ת ואימוץ של רכיבים יצירתיים ממקורות מגוונים .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר