מתוך "החיים על פי אגפא" ‭(1992)‬ של אסי דיין – מגלגוליו של נרטיב הגבורה הלאומי