קולנוע ישראלי – זהות עברית/ זהות יהודית

קולנוע ישראלי – זהות עברית / זהות יהודית נורית גרץ ויעל מונק ההיסטוריה של הקולנוע הישראלי נעה בין הינתקות מהעבר היהודי לבין חיפושי דרך אל העבר הזה , בין גיבוש של ישראליות צרה ומוגדרת לבין פירוקה לשם הרחבתה והגמשתה . זוהי היסטוריה של חיפושי זהות והתמודדות עם הזהות הלאומית . דרכו של הקולנוע הישראלי בטיפולו בבעיות אלו בהוויה הישראלית משקפת את לבטיה של החברה הישראלית כולה : בראשית דרכו ניסה הקולנוע להדחיק את הזהות היהודית הגלותית , את מסורתה ועברה . במהלך שנות ה60– וה , 70– בעקבות תהליכים של התבססות והתברגנות בחברה הישראלית , תוך כדי עיבוד טראומת השואה וניכוסה אל תוך ההיסטוריה הישראלית , נפתח הקולנוע הישראלי גם אל העבר האירופי של היהודי הגלותי והפך אותו לחלק מהזהות הישראלית . לקראת סוף שנות ה , 70– ובמהלך שנות ה , 80– ניכרה בקולנוע הישראלי מגמה של פירוק הנרטיבים הציוניים שכוננו את הלאום העברי הישראלי והמרתם בנרטיבים חדשים הפורשים את העבר המערבי / הגלותי היהודי לצד סוגי עבר אחרים – של קבוצות חברתיות שלא השתלבו בנרטיב הציוני הרווח . בעשותו כך חשף הקולנוע הישראלי דרכי גישה חדשות אל מגוון האופ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר