המנצח מארק (מרדכי) גולינקין – הקים בקיץ 1923 את האופרה הארצישראלית. המשבר הכלכלי הביא להתמוטטות המפעל אחרי ארבע עונות