למוזיקה היה תפקיד חשוב ובולט בין הכוחות שפעלו לגיבוש חברה חילונית בארץ. בתמונה: תזמורת כלי הנשיפה של הגימנסיה "הרצליה" בשנותיה הראשונות