"חייל חייל‭,1981 ,"‬ משה גרשוני. גרשוני, שהיה בשנות ה‭70-‬ אמן מושגי-פוליטי-רדיקלי, עבר בשנות ה‭80-‬ לציור חופשי מבוסס על ביטוי אישי