"דיוקן האמן כלוחם צעיר, אסמבלאז' יצוק של יגאל תומרקין, שזעזע את תודעת הציבור עם תצריפי גרוטאות של כלי נשק