יוסף זריצקי – הזדהות תרבותית של האליטה הישראלית האמנותית עם עקרונות האמנות ששלטה בשנות ה‭60-‬ בפריז