תמונה מתוך הצגת "מחכים לגודו" שהועלתה ב"הבימה" בשנת 2002