תמונה מתוך הצגת "מחכים לגודו" שהועלתה בתיאטרון חיפה בשנת 1984