מתוך הצגת "אוריאל אקוסטא" שהוצגה בארץ בשנת 1905 בידי קבוצת "חובבי הבמה העברית‭."‬