פרימו לוי – צל כבד של הזיכרון, המחנה, החיים שאין להם צד זכות. ניסה למצוא אלטרנטיבה חיובית, אבל הדבר לא עלה בידו. התאבד ב‭1987-‬