יהודה בקון, יליד צ'כוסלובקיה היה כלוא בילדותו בטרזיינשטאט ונשלח משם לאושוויץ. בציורו: תמונת אביו העולה בעשן הכבשנים