ז'ורז' פרק – ביטוי כתוב לסבל הילדים שנעקרו בבת-אחת מחיק הוריהם