רומן גארי – האירוניה האכזרית שלו ועוצמת התקפותיו נגד אירופה ונגד ההומניזם אינן אלא שרידיה הכואבים של תשוקה נכזבת