אברהם סוצקבר (בתמונה עם שמרקה קצ'רגינסקי שצולמה בגטו וילנה בשנת ‭– (1943‬ דמות מרכזית בספרות השואה ביידיש