ספרות יידיש שאחרי מלחמת העולם השנייה העמידה את השואה במרכז הווייתה. צילום עטיפת הספר "ס'ברענט" של מרדכי גבירטיג, שהופיע בקראקוב ב‭1946-‬