אהרן אפלפלד – ביטוי של הרס עצמי הגובל בתשוקה לכיליון