שער הספר "נבואותיו של איש מטורף בעיר ארורה" של סמיר נקאש. תרבותו הערבית של הסופר עברה תהליך של אינקובציה ונחשפה לציבור יותר מעשרים שנה אחרי שהגיע לישראל