תרבות וספרות יהודית–ערבית חילונית

תרבות וספרות יהודית–ערבית חילונית ראובן שניר שורשיה של המעורבות היהודית בתרבות הערבית עוד בתקופה שקדמה לצמיחת האיסלאם ( הג'אהיליה . ( למן המאה ה7– לספה"נ , לאחר שהתגבשו נורמות תרבותיות ששעבדו את הספרות הערבית לאידיאולוגיה האיסלאמית ודחו לשוליים משוררים יהודיים הכותבים בערבית , מתמעטים הדיווחים על המעורבות הזאת . העובדה שבכל זאת נשתמרה מן התקופה הזאת שירה ערבית של יהודים , כמו למשל בספרד המוסלמית ( אל–אנדלוס , ( מוכיחה שהיו יהודים שהעדיפו לכתוב בערבית לצד הכתיבה בעברית , או שכתבו רק בערבית . מאז המאה ה19– ניכרה ביהודים מעורבות מחודשת בתרבות הערבית הקאנונית בהתאם לנסיבות ההיסטוריות , הפוליטיות , החברתיות והתרבותיות של כל קהילה וקהילה . המעורבות הזאת היתה קלושה בחלקים מסוימים של העולם הערבי , כמו בצפון אפריקה ובתימן , מוגבלת במקומות אחרים , כמו בסוריה ובלבנון , רחבה באחרים , כמו במצרים , אך לא היתה עמוקה ממנה כמו בעיראק במחצית הראשונה של המאה ה . 20– במחצית השנייה של המאה ה20– נמוגה כמעט לחלוטין המעורבות הזאת ושרידיה המשיכו , וממשיכים , להתקיים גם כעת במדינת ישראל , כפועל יוצא של התרכזותם...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר