ציור של נחום גוטמן – כמו רבים מתלמידי "בצלאל" שמר נחום גוטמן במשך שנים רבות על קשר עם המוסד, שנחשב לשמרן, אבל כמו רבים מהם ראה עצמו כמשתייך למשפחת היוצרים המודרניסטים