המודרניזם הרדיקלי באמנויות הפלסטיות בארץ–ישראל בראשית המאה ה-20

המודרניזם הרדיקלי באמנויות הפלסטיות בארץ–ישראל בראשית המאה ה20– יגאל צלמונה בשנות ה20– הבשילו בארץ–ישראל תהליכים דמוגרפיים וחברתיים שהיתה להם השפעה תרבותית מכריעה מבחינת היישוב היהודי . גלי ההגירה של "העלייה השלישית" לארץישראל הביאו עמם משנת 1919 צעירים בעלי השקפות סוציאליסטיות , ורבים מהם אינטלקטואלים , שהאופק התרבותי שלהם כלל את השראת המהפכה הרוסית ושהאמנים שבהם יכלו לראות ולשמוע את יצירות האוונגרד האמנותי באירופה . הצעירים האלה הצטרפו למנהיגי תנועת העבודה בני העלייה השנייה ולמרות המתחים האידיאולוגיים ופער הדורות יצרו יחד את המאסה הקריטית שהביאה להגמוניה של התנועה הזאת ביישוב היהודי . ב"העלייה הרביעית" ( 1924 ) הגיעה לארץ בורגנות בינונית ונמוכה שיצרה תשתית של תעשייה ומסחר והביאה לתנופת בנייה בערים ולצריכת תרבות ערה . בחברה החדשה שהחלה להתגבש בארץ–ישראל נוצרו תנאים ליצירה וצרכנות אינטנסיביות של תרבות , בידור ועיתונות ( על צריכת תרבות בארץ בתקופת היישוב ר' מדור מדינת ישראל כמפעל יהודי מודרני . ( שנות ה20– היו שנים של פריחה ותסיסה בכל שטחי האמנות . ב1928– היו ב"אגודת האמנים העברית" 100 ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר