תמונה מתוך הסרט "אוסט אונד וועסט" ‭.(1923)‬ כמעט כל הסרטים היהודיים שהופקו בפולין לא עסקו בחיים המודרניים כי אם בעיקר בהווי העיירה היהודית שרוב יהודי פולין הכירו אותו רק מתוך הספרות