שער הגיליון הראשון ‭(1929)‬ של כתב עת ביידיש על אמנות הקולנוע, המוקדש לסרט "ביערות פולין" של יונה טורקוב על פי ספרו של אופטושו – מאגרים של יהודים מודרניים וחילוניים העמידו קהל צופים גדול לקולנוע היהודי