הקולנוע היהודי בפולין (1950-1911)

לקריאה נוספת : York : Frederick Ungar , 1982 . Friedman , Lester D . Hollywood's Image of the Jew , New Indiana University Press , 1985 . Ewen , Patricia , The Jew in American Cinema , Bloomington : versity of California Press , 1996 . grants in the Hollywood Melting Pot , Berkeley : Uni- Rogin , Michael , Blackface , White Noise : Jewish Immi- Schuster , 1954 . Hecht , Ben , A Child of the Century , New York : Simon & הקולנוע היהודי בפולין ( 1950-1911 ) נתן גרוס כאשר מדברים על "קולנוע יהודי" יכולות להיות להגדרה הזאת כמה משמעויות : קולנוע הנעשה בידי יהודים ; קולנוע הנעשה למען יהודים ; סרטים שנושאיהם נוגעים לחיי היהודים כיהודים . וכאשר נעשה הראינוע לקולנוע , והחלו להופיע סרטים " מדברים , " נוסף גם הקריטריון של שפת הדיבור של הסרטים ,  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר