שמותיהם של אילי הקולנוע שלובים בתולדות העם היהודי כשם שהם מעוגנים בהיסטוריה של עולם הבידור. בתמונה: האחים וורנר